Pages

Tuesday, 1 February 2011

ကၽႊန္မႏွင္.ေက်ာင္း(၁)


က်ြန္မ မူလတန္းမွအထက္တန္း အထိေက်ာင္း ၃ေက်ာင္းေျပာင္းတက္ခဲ.ဖူးပါသည္။မူလတန္းကိုုျပည္
လမ္းေပၚရွိTTC တြင္ အေမက တကၠသိုလ္တြင္ဆရာမျဖစ္ေသာေျကာင္.ေက်ာင္း၀င္ေျကးတျပားမွေပးစရာမလို

ဘဲတက္ခဲ.ရပါတယ္။သူတို.ကေတာ.လွဴတယ္ဟုသံုးပါသည္။ဆရာ၊ဆရာမမ်ားနွင္.ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ေငြေျကးလြန္စြာခ်မ္းသာေသာအေကာင္ျကီးျကီီးအျမီး ရွည္ ရွည္ မ်ား၏ သားသမီးအမ်ားစုပါသည္။ဤသို.
ေသာလူမ်ားျကားတြင္ သာမန္၀န္္ထမ္း တစ္ဦး၏သားသမီးျဖစ္ေသာ က်ြနိမသည္ လံုး၀င္မေပ်ာ္ရြင္ခဲေပ။

မွတ္မိသေလာက္ ကေလး မ်ားသည္ကေလးနွင္.မလိုက္ေအာင္ အင္မတန္ျကီးက်ယ္ ျကပါသည္။စာသင္ခန္းမ်ား
သည္ က်ြန္မစာသင္ေသာနွစ္မ်ားတြင္A မွ G ထိရွိပါသည္။တစ္ခန္းကို လူ ၈၀ ေလာက္ရွိပါသည္။အင္မတန္
ျပိဴင္ျကပါ သည္ ။ထမင္းဘူးျပိဴင္၊ဟင္းျပိဴင္၊ဖိနင္ျပိဴင္၊ကားျပိဴင္၊က်ဴရွင္ ဆရာမ ျပိဴင္ ၊ ျပိဴင္လို.ရသမ်ွအကုန္ျပိဴင္

ျကပါသည္။ဒုတိယတန္း တြင္ ထင္ပါ၏ က်ြန္မနွင္. ကပ္ရက္ထိုင္ေသာသူငယ္ခ်င္း မွာက်ြန္မျဖင္.မေဆာ. ပါ။
အဘယ္ေျကာင္.ဆိုေသာ္ က်ြန္မ သည္ေက်ာင္းကားစီး၍ေက်ာင္းလာေသာေျကာင္.ဟုသူကေျပာပါသည္။
သူသည္ကိုယ္ပိုင္ကားစီး၍ေက်ာင္းလာေသာသူျဖစ္ပါသည္။တတိယတန္းကိုB.Ed စာသင္ခန္းမ်ားဘက္တြင္
စာသင္ခဲ.ရပါသည္။ဤတြင္ေမ.မရေသာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ.ရပါသည္။ျမန္မာစာသင္ေသာဆရာမ

တစ္ေယာက္သည္ စာမက်က္ လာေသာေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဘာင္းဘီ ခ်ြတ္၍ ရိုက္ေသာအက်င္.ရွိသည္။
ဆရာမ၏အမည္ကိုေတာ.ေကာင္းစြာမမွတ္မိေတာ.ပါ။ေက်ာင္းသူမ်ားဆိုပါကခ်ြတ္ရုံသာခ်ြတ္ရိုက္သည္။ေက်ာင္း
သားမ်ားဆိုပါကတပတ္ပါလွည္.ျပရပါသည္။ထိုဆရာမသည္ကေလးမ်ားတြင္အရွက္တရားမရိွဟုထင္ေနသလား

ပင္မသိပါ။ကၽႊန္မကိုယ္တိုင္သည္လည္းစာစီစာကံုးတပုဒ္မက်က္ခဲ.မိ၍ ထိုကဲ.သို.ေသာနည္းလမ္းျဖင္.အျပစ္ေပး
ခံခဲ.ရပါသည္။ထိုအခ်ိန္ကေတာ.ကေလးျဖစ္ေသာေျကာင္.ခဏတာမ်ွရွက္ေပမဲ.လည္းျကာေတာ.ေမ.သြားပါတယ္
ယေန.မွာေတာ.လူ.အခြင္.အေရးဆိုတာျကီးကိုကိုယ္ က သိလာေတာ.ေတြးမိတိုင္းခံစားရပါတယ္။ဘယ္လို

မွလက္ခံႏူိင္စရာမရွိတဲ.အျပစ္ေပးမွဴျကီးပါ။ဆရာမကိုေမးခ်င္ပါသည္ ဒီအျပစ္ေပးနည္းကိုဘယ္ကေနရခဲ.သလဲ
လို.ေပါ.။ေက်ာင္း၏အျပင္ဘက္တြင္ဘက္တြင္ လည္းအေမျပိဴင္ပြဲ ျကီးရွိပါသည္။အေမမ်ားသည္ေက်ာင္းမဆင္း

ခင္ေမာ္ဒယ္နိမ္.ျမင္.ကားမ်ားကိုေက်ာင္းေရွ.တြင္ထိုးကာအခ်င္းခ်င္း ျကြားခန္းမ်ား၊အတင္းေျပာခန္း မ်ား နွင္.
မည္သူ၏ေယာက္က်ာ္းကပိုခိုး၍ရေျကာင္းျပိဴင္ျကပါေသးသည္။ထိုကဲ.သို.ေသာလူမ်ားျကားတြင္မ်က္နွာမြဲကၽႊန္မ

သည္အင္မတန္ပင္မ်က္နွာငယ္ခဲ.ရပါ၏။ထိုသူမ်ားကေတာ. ေပ်ာ္႐ႊင္ပါလိမ္.မည္။စတုတၳတန္း ေျဖျပီးေႏြရာသီ
တြင္ ေက်ာင္းေျပာင္းရဖို.အေျခအေနကဖန္လာပါေတာ.သည္။အေမသည္လည္းဘယ္ေက်ာင္းထားထားကိုယ္.

ကေလးကိုယ္သင္မွတတ္တာဟုဆိုကာကၽႊန္မအတြက္ေက်ာင္းရွာပါေတာ.သည္။အ.ထ.က (၁) ကမာရႊတ္ ၊
မရမ္းျခံစံျပအမ်ိဴးသမီးအထက္တန္းေက်ာင္းကိုေရြး ခ်ယ္ခဲ.ပါသည္။ထိုအခါ TTC ေက်ာင္းေတာ္ျကီး မွ ေက်ာငိး

အုပ္ဆရာျကီးရံုးခန္းသို.အေမႏွင္.က်ြန္မတဖန္ျပန္၍ခ်ီတက္ ခဲ.ရပါ သည္။မွတ္မိ ရသေလာက္ကေတာ.
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာျကီးသည္သေဘာေကာင္းသူတေယာက္ျဖစ္သည္။ေက်ာင္းေျပာင္းဖို.ေျပာေသာအခါရံုးခန္း
အတြင္းတြင္ရွိေသာဆရာမ မ်ားကိုကင္မရာယူခဲ. ေဟ.ဒီ ကေလးကိုဓါတ္ပံုရိုက္ျပီး သတင္းစာထဲ ထည္.ရမယ္

သူမ်ားေတြTTC မွာေက်ာင္းအပ္မရလို.ငိုေနတဲ.အခ်ိန္မွာသူက ေက်ာင္းလာထြက္တယ္ဆိုျပီးေတာ.ေတာင္
ေနာက္ပါေသးသည္။မရမ္းျခံေက်ာင္း ကိုေျပာင္းမယ္ဆိုတာဆရာျကီးသိေတာ.သူ.အမ်ိဴးသမီးလည္း မရမ္းျခံ
မွာဆရာမ ဘဲ ၊၅ တန္းသင္ တယ္လို.ေျပာပါတယ္။ဆက္ရန္.........

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...