Pages

Thursday, 3 February 2011

သူမႏွင္.ေက်ာင္း(၂)


ေက်ာင္းမတင္ခင္၂ ပတ္ေလာက္ အလိုမွာကၽြန္မတို.မရမ္းျခံေက်ာင္သို.ေက်ာင္းအပ္ရန္သြြားခဲ.
ုျကပါသည္။တိုက္ဆိုင္ခ်င္ေတာ. TTC ကေက်ာင္းအုပ္ဆရာျကီးရဲ. မိန္းမ အခန္းမွာသြားက်ပါတယ္။
ငါးတန္း B ပါ။အခန္းေတာ.မ်ားမ်ားစားစား သိပ္မရွိေပ။A ၊B ႏွင္. C သံုးခန္းမ်ွသာ ရွိပါသည္။ေက်ာင္းအပ္ျပီး
လ်ွင္ေက်ာင္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ကိုေလ့လာရန္ထြက္ခဲ. ျကပါသည္။မရန္းျခံေက်ာင္းသည္အမည္ႏွင့္လိုက္ေအာင္

ပင္အင္မတန္မွမရမ္းပင္ေပါမ်ားေပသည္။ေက်ာင္းကိုအျပင္ဘက္က ျကည္.ပါ က ေနေျပာက္ မထိုးနိူင္ေသာ
ေတာအုပ္ေလးနွင္.ပင္တူပါသည္။ေက်ာင္း၏ဧရိယာ သည္အင္မတန္မွပင္ က်ယ္၀န္းပါသည္။ေက်ာင္းတြင္
ျကီးမားေသာအားကစားရံုျကီးနွင္.ေက်ာင္းပိုင္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ပင္ရွိပါေသးသည္။ထိုေန.ကျမင္ေတြ.ခဲ.သမ်ွ
သည္ေက်ာင္းအသစ္ တက္မည္.ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္အေနျဖင္.အင္မတန္ပင္စိတ္လွဴပ္ရွား ခဲ.မိပါသည္။

ကၽြန္မ၏ပံုမွန္အက်င္.တစ္ခုမွာေက်ာင္းမတက္ခင္ ၁လအလိုေရာက္ တိုင္းအင္မတန္မွ ပ်ာယာခက္ ကာ
ေက်ာင္းတက္ရမည္.ရက္ကိုေစာင္.ေနတတ္ ပါသည္။အဘယ္ေျကာင္.ဆိုေသာ္ ေက်ာင္းတက္ ရန္ လူျကီး
မ်ားက ၀ယ္ေပးထားေသာ ဖိနပ္အသစ္၊အိတ္ အသစ္၊ထီးအသစ္၊ ေက်ာင္း၀တ္စံုအသစ္၊ ထမင္းဘူးအသစ္၊ အသစ္အသစ္ မ်ားကိုစတင္ သံုးစြဲခ်င္ ၍ ျဖစ္ပါ သည္။ထိုႏွစ္ကအသံုးခ်င္ဆံုးအရာမွာအေမ ဘားလမ္း 199 စတိုးမွ၀ယ္ေပးေသာယုန္နားရြက္ႏွင္.ထီးအစိမ္းေလးျဖစ္ပါသည္။ကၽြန္မသည္ထိုထီးေလးကိူုအလြန္ပင္
္ျကိုက္ႏွစ္သက္သျဖင္.ဆိုင္မွအိမ္အျပန္လမ္းတေလွ်ာက္လံုးညဘက္ျကီးဖြင္.ေဆာင္းလာခဲ.ပါသည္။
အိမ္ေရာက္ေသာအခါအေမက
ထီးပ်က္သြားမယ ္ ထီးကိုအခုသိမ္းထားျပီးေက်ာင္းဖြင္.မွထုတ္ေဆာင္းဆိုသျဖင္.အေမ.လက္သို.မေပး
ခ်င္ေပးခ်င္ျဖင္.ေပးလိုက္ရပါသည္။တကယ္ေတာ.မနက္ျဖန္က်လွ်င္လမ္းထဲကသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုထီး
ျကြားခ်င္ပါေသးသည္။ငါးတန္းေက်ာင္းမတက္ခင္ အေသအေက် စဥ္းစားခဲ. သည္

မွာေက်ာင္းအသစ္တြင္စာဘယ္လို က်ိဴးစားမည္၊ မဟုတ္ပါ ။ပထမဆံုး ေက်ာင္း စတက္ ေသာေန.တြင္ဆံပင္
ကိုဘယ္လိုစီး သြားလ်ွင္ ေကာင္းမလဲသာျဖစ္ခဲ.ပါ သည္။ေနာက္တခ်က္မွာ ထမိန္ စ၍၀တ္ရေသာနွစ္လည္း
ျဖစ္ပါသည္။ပထမဆံုးေန. အသြားတြင္အိမ္ကလိုက္ပို.ပါသည္။ အျပန္တြင္ ေက်ာင္းကားျဖင္.ျပန္ လာရမည္
ဟုအေမကေျပာပါသည္။စာသင္ခန္းကိုအလြယ္တ ကူပင္ ရွာေတြ.ခဲ၍ လြန္စြာပင္ ၀မ္းသာခဲ.ရပါသည္။

အခန္းရွာရာတြင္လည္းကၽြန္မ သည္ရာဇ၀င္ႏွင္.ပင္ျဖစ္ပါသည္။တတိယတန္း ပထမဆံုးေန.တြင္ျဖစ္ပါသည္
ဇြြန္လျဖစ္ ေသာေျကာင္.မိုးမင္းျကီး သည္လည္းသည္းထန္ စြာရြာသြန္းေနပါသည္။အေမသည္ ေက်ာင္းဂိတ္
ေပါက္၀ရွိဆရာမလက္သို.အပ္ျပီးလ်ွင္ရံုးခ်ိန္မွီ ရန္ေျပးပါေတာ.သည္။ဆရာမသည္လည္းဒုတိယ တန္းတြင္
ကၽြန္မ၏အတန္းပိုင္ျဖစ္ခဲ.ေသာေျကာင္. ကၽြန္မသြားရမည္.အခန္းကိုသိေနကာ မည္.သို.သြားရမည္ကိုေသေသ
ခ်ာခ်ာေျပာျပလိုက္ပါသည္။သို.ေပမယ္. အူေျကာင္ေျကာင္နိူင္ ေသာကၽြန္မသည္ရွာမေတြ.ခဲ.ေပ။

ထို.ေျကာင္.လမ္းတြင္ရွိေသာဆရာမကိုေမးလိုက္ပါသည္။ေမးလိုက္ပံုမွာ တီခ်ယ္ တီခ်ယ္ ဒုတိယတန္း (ဆ)
ကို ဘယ္လိုသြားရသလဲ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ ထိုအခ်ိန္ကမိမိ ကိုယ္ကို တတိယ တန္း ေရာက္ေနျပီျဖစ္ ျခင္းကိုေမ.ေလ်ာ.ေန၍ေသာ္၎၊ဒါမွမဟုတ္ ဒုတိယတန္းကိုပင္ ပါးစပ္ထဲတြင္ စြဲ၍သာ၎ ၊ျဖစ္ေပလိမ္.မည္။
ထိုအခါ ဆရာမ က ပထမ ဆရာမကေျပာေသာလမ္းနွင္.ဆန္.က်င္ ဘက္လမ္းကိုညြန္ျပလိုက္ပါသည္။
ေခတ္စကားျဖင္.ေျပာရလ်ွင္ျဖင္.အဲ.မွာစေတြ. ပါေတာ.သည္။

ထိုအခန္းကိုေရာက္ေသာအခါ အတန္းထဲဲတြင္ကၽြန္မနွင္.သိေသာသူတစ္ေယာက္မွေတြ.သျဖင္. တစ္ခုခု မွားေန
ျပီဟုထင္ကာ အတန္းထဲမ၀င္ ဘဲ ထိုအခန္းနားတြင္ ေယာင္လည္လည္လုပ္ေနပါသည္။ကၽြန္မတတ္ေသာ
စာသင္နွစ္မ်ားတြင္ TTC ၏ အခန္းဖြဲ.စည္းပံုမွာ သူငယ္တန္းတြင္ ေအ ခန္း တြင္ပညာသင္ျကား ပါ က ေနာက္
နွစ္မ်ားတြင္လည္း ေအ ခန္းပင္ျဖစ္ သည္။ထို.ေျကာင္.အခန္းတြင္းရွိ လူမ်ားသည္လည္းဒီလူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ကၽြန္မသည္ အလြန္အမင္းပင္ အားငယ္စိတ္ပ်က္ ကာငိုခ်င္ေနမိပါသည္။ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ လည္း
နီးကပ္လာပါေတာ.သည္။ဆက္ရန္..........

Tuesday, 1 February 2011

ကၽႊန္မႏွင္.ေက်ာင္း(၁)


က်ြန္မ မူလတန္းမွအထက္တန္း အထိေက်ာင္း ၃ေက်ာင္းေျပာင္းတက္ခဲ.ဖူးပါသည္။မူလတန္းကိုုျပည္
လမ္းေပၚရွိTTC တြင္ အေမက တကၠသိုလ္တြင္ဆရာမျဖစ္ေသာေျကာင္.ေက်ာင္း၀င္ေျကးတျပားမွေပးစရာမလို

ဘဲတက္ခဲ.ရပါတယ္။သူတို.ကေတာ.လွဴတယ္ဟုသံုးပါသည္။ဆရာ၊ဆရာမမ်ားနွင္.ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ေငြေျကးလြန္စြာခ်မ္းသာေသာအေကာင္ျကီးျကီီးအျမီး ရွည္ ရွည္ မ်ား၏ သားသမီးအမ်ားစုပါသည္။ဤသို.
ေသာလူမ်ားျကားတြင္ သာမန္၀န္္ထမ္း တစ္ဦး၏သားသမီးျဖစ္ေသာ က်ြနိမသည္ လံုး၀င္မေပ်ာ္ရြင္ခဲေပ။

မွတ္မိသေလာက္ ကေလး မ်ားသည္ကေလးနွင္.မလိုက္ေအာင္ အင္မတန္ျကီးက်ယ္ ျကပါသည္။စာသင္ခန္းမ်ား
သည္ က်ြန္မစာသင္ေသာနွစ္မ်ားတြင္A မွ G ထိရွိပါသည္။တစ္ခန္းကို လူ ၈၀ ေလာက္ရွိပါသည္။အင္မတန္
ျပိဴင္ျကပါ သည္ ။ထမင္းဘူးျပိဴင္၊ဟင္းျပိဴင္၊ဖိနင္ျပိဴင္၊ကားျပိဴင္၊က်ဴရွင္ ဆရာမ ျပိဴင္ ၊ ျပိဴင္လို.ရသမ်ွအကုန္ျပိဴင္

ျကပါသည္။ဒုတိယတန္း တြင္ ထင္ပါ၏ က်ြန္မနွင္. ကပ္ရက္ထိုင္ေသာသူငယ္ခ်င္း မွာက်ြန္မျဖင္.မေဆာ. ပါ။
အဘယ္ေျကာင္.ဆိုေသာ္ က်ြန္မ သည္ေက်ာင္းကားစီး၍ေက်ာင္းလာေသာေျကာင္.ဟုသူကေျပာပါသည္။
သူသည္ကိုယ္ပိုင္ကားစီး၍ေက်ာင္းလာေသာသူျဖစ္ပါသည္။တတိယတန္းကိုB.Ed စာသင္ခန္းမ်ားဘက္တြင္
စာသင္ခဲ.ရပါသည္။ဤတြင္ေမ.မရေသာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ.ရပါသည္။ျမန္မာစာသင္ေသာဆရာမ

တစ္ေယာက္သည္ စာမက်က္ လာေသာေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဘာင္းဘီ ခ်ြတ္၍ ရိုက္ေသာအက်င္.ရွိသည္။
ဆရာမ၏အမည္ကိုေတာ.ေကာင္းစြာမမွတ္မိေတာ.ပါ။ေက်ာင္းသူမ်ားဆိုပါကခ်ြတ္ရုံသာခ်ြတ္ရိုက္သည္။ေက်ာင္း
သားမ်ားဆိုပါကတပတ္ပါလွည္.ျပရပါသည္။ထိုဆရာမသည္ကေလးမ်ားတြင္အရွက္တရားမရိွဟုထင္ေနသလား

ပင္မသိပါ။ကၽႊန္မကိုယ္တိုင္သည္လည္းစာစီစာကံုးတပုဒ္မက်က္ခဲ.မိ၍ ထိုကဲ.သို.ေသာနည္းလမ္းျဖင္.အျပစ္ေပး
ခံခဲ.ရပါသည္။ထိုအခ်ိန္ကေတာ.ကေလးျဖစ္ေသာေျကာင္.ခဏတာမ်ွရွက္ေပမဲ.လည္းျကာေတာ.ေမ.သြားပါတယ္
ယေန.မွာေတာ.လူ.အခြင္.အေရးဆိုတာျကီးကိုကိုယ္ က သိလာေတာ.ေတြးမိတိုင္းခံစားရပါတယ္။ဘယ္လို

မွလက္ခံႏူိင္စရာမရွိတဲ.အျပစ္ေပးမွဴျကီးပါ။ဆရာမကိုေမးခ်င္ပါသည္ ဒီအျပစ္ေပးနည္းကိုဘယ္ကေနရခဲ.သလဲ
လို.ေပါ.။ေက်ာင္း၏အျပင္ဘက္တြင္ဘက္တြင္ လည္းအေမျပိဴင္ပြဲ ျကီးရွိပါသည္။အေမမ်ားသည္ေက်ာင္းမဆင္း

ခင္ေမာ္ဒယ္နိမ္.ျမင္.ကားမ်ားကိုေက်ာင္းေရွ.တြင္ထိုးကာအခ်င္းခ်င္း ျကြားခန္းမ်ား၊အတင္းေျပာခန္း မ်ား နွင္.
မည္သူ၏ေယာက္က်ာ္းကပိုခိုး၍ရေျကာင္းျပိဴင္ျကပါေသးသည္။ထိုကဲ.သို.ေသာလူမ်ားျကားတြင္မ်က္နွာမြဲကၽႊန္မ

သည္အင္မတန္ပင္မ်က္နွာငယ္ခဲ.ရပါ၏။ထိုသူမ်ားကေတာ. ေပ်ာ္႐ႊင္ပါလိမ္.မည္။စတုတၳတန္း ေျဖျပီးေႏြရာသီ
တြင္ ေက်ာင္းေျပာင္းရဖို.အေျခအေနကဖန္လာပါေတာ.သည္။အေမသည္လည္းဘယ္ေက်ာင္းထားထားကိုယ္.

ကေလးကိုယ္သင္မွတတ္တာဟုဆိုကာကၽႊန္မအတြက္ေက်ာင္းရွာပါေတာ.သည္။အ.ထ.က (၁) ကမာရႊတ္ ၊
မရမ္းျခံစံျပအမ်ိဴးသမီးအထက္တန္းေက်ာင္းကိုေရြး ခ်ယ္ခဲ.ပါသည္။ထိုအခါ TTC ေက်ာင္းေတာ္ျကီး မွ ေက်ာငိး

အုပ္ဆရာျကီးရံုးခန္းသို.အေမႏွင္.က်ြန္မတဖန္ျပန္၍ခ်ီတက္ ခဲ.ရပါ သည္။မွတ္မိ ရသေလာက္ကေတာ.
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာျကီးသည္သေဘာေကာင္းသူတေယာက္ျဖစ္သည္။ေက်ာင္းေျပာင္းဖို.ေျပာေသာအခါရံုးခန္း
အတြင္းတြင္ရွိေသာဆရာမ မ်ားကိုကင္မရာယူခဲ. ေဟ.ဒီ ကေလးကိုဓါတ္ပံုရိုက္ျပီး သတင္းစာထဲ ထည္.ရမယ္

သူမ်ားေတြTTC မွာေက်ာင္းအပ္မရလို.ငိုေနတဲ.အခ်ိန္မွာသူက ေက်ာင္းလာထြက္တယ္ဆိုျပီးေတာ.ေတာင္
ေနာက္ပါေသးသည္။မရမ္းျခံေက်ာင္း ကိုေျပာင္းမယ္ဆိုတာဆရာျကီးသိေတာ.သူ.အမ်ိဴးသမီးလည္း မရမ္းျခံ
မွာဆရာမ ဘဲ ၊၅ တန္းသင္ တယ္လို.ေျပာပါတယ္။ဆက္ရန္.........
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...